Innováció és közösségi kreativitás (szerzők: Ambrus T., Borsos Sz., Stan J., Székely J-Sz.,) http://metanova.ro/blog/fajlok/INNO-K%C3%96Z%C3%96S-KREATIVIT%C3%81S.pdf

Hit, kultúra, önrendelkezés Kelet-Európából nézve (szerző: Borsos Sz.) http://metanova.ro/blog/fajlok/BORSOS%20SZABOLCS%20-%20HIT-KULT%C3%9ARA-%C3%96NRENDELKEZ%C3%89S%20-.pdf

Székely falutízesek (szerző: Ambrus T.) http://metanova.ro/blog/fajlok/AMBRUS%20T%C3%9CNDE%20-%20SZ%C3%89KELY%20FALUT%C3%8DZESEK.pdf

Én-Te logika - kreatív terápiás módszertan (szerző: Borsos Sz.) http://metanova.ro/blog/fajlok/BORSOS%20SZABOLCS:%20EN-TE%20LOGIKA%20-%20KREAT%C3%8DV%20TER%C3%81PI%C3%81S%20M%C3%93DSZERTAN.pdf

A perszonalizmus mint mentálhigiénés eszköz (szerző: Borsos Sz.) http://metanova.ro/blog/fajlok/A%20PERSZONALIZMUS%20MINT%20MENT%C3%81LHIGI%C3%89N%C3%89S%20ESZK%C3%96Z.pdf

Kisebbségszociológia Romániában (Szerkesztették 2015-ben, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum XI D osztályos diákjai) http://metanova.ro/blog/fajlok/KISEBBS%C3%89GSZOCIOL%C3%93GIA-2O15-A%20SZOLIDARIT%C3%81S%20FOGALMA.pdf