CSALÁDMONOGRÁFIA 2.0

Családmonográfia 2.0

Motivációs háttér

Célkitűzés: érettségi előtt álló fiatalok saját maguk járjanak utána, hogy nagyszüleik, esetleg dédszüleik honnan származnak? Mi volt a foglalkozásuk, hivatásuk, milyen társadalmi szerepet töltöttek be? Ez a kutatás az identitás-megőrzésről, a közösségi szolidaritásról, a felelősségvállalásról szól. Tudatos, közösségi védekezésünkben szinte egyetlen szellemi erőfeszítésünk a visszaemlékezés, amelynek legszemélyesebb vonatkozása a saját családtörténet.

Előzményként elmondható, hogy a fogalmat Frédéric Le Play (18o2 – 1882) francia szociológus vezette be. Módszertanának lényege a résztvevő megfigyelés, amely tudatosságot is jelent, következtetése pedig az volt, hogy a családok megerősítése a társadalom fejlődésének legfőbb mozgatórugója.

Napjainkban hasonlóképpen a családok megerősítésére kell törekednünk és az oktatási rendszerben külön oda kell figyelnünk a közösségi létezés képességének kialakítására. Az eredeti, francia családmonográfiákhoz képest alkalmazott logikai rendszerről beszélünk, ami lehetőséget teremt az interdiszciplináris szemlélet kialakítására és a pályáztatási szemlélet állandó megújulására. Jelen pillanatban az identitás, a közösségi szolidaritás és a közösségi önvédelem kérdésköreire kell egyértelmű válaszokat találnunk.


Meghirdetésre kerül a Családmonográfia 2.0 című pályázat középiskolások számára.

Tudod, hogy honnan származnak, milyen szerepet töltöttek be a társadalomban őseid?

Tudod, hogy hol a helyed a világban?

Ezzel a kutatómunkával ezekre a kérdésekre megtalálhatod a válaszaidat. Ezáltal a cél az identitás megőrzése, emlékek felelevenítése, közösségi szolidaritás és közösségi önvédelem (röviden M.I.S.S.). Ennek a legszemélyesebb vonatkozása a saját családtörténet.

A pályázat részletei:

  1. Adatok a saját családomról (származási hely, társadalmi státus és szerep, hagyományok, örökség, szokások, vallási élet)
  2. Virtuális közkincs családom életéből (levelek, dokumentumok, örökségek és hagyatékok, szóbeli hagyományok, szokások közlése. Ha családomnak köze volt valamely épülethez, közösséghez stb. és erről hiteles dokumentumaim vannak, akkor tegyem közzé.)
  3. Élő kapcsolatok rendszere (vérségi hozzátartozók között és/vagy választott hozzátartozók között) Tervek stb.
  4. Krízishelyzetben hogyan határoznád meg önmagad szerepét közösségi mivoltodban? (Saját szimbolikával ábrázold azt a helyzetet, amit érdemes átörökíteni, másoknak átadni. Közösségi szolidaritás térképe. Okos közösségek önvédelmi stratégiája.)

Elektronikusan várjuk a pályázatokat. Inspirációként közlünk néhány eddig elkészült anyagot. Részletek hamarosan olvashatók a www.metanova.ro oldalon.

A projekt felelőse: dr. Borsos Szabolcs PhD — borsos12@gmail.com